Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

NAŠE HODNOTY

AKTUALITY

● Poradenstvo šité na mieru

● Rešpektujúce klientovu jedinečnosť

● Zamerané na riešenie

● Rešpektujúce klientove potreby

● Profesionálny prístup

● Vedené formou dialógu

INFORMÁCIE K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA SŠ 

  • Aktuálne usmernenie k prijímaciemu konaniu na SŠ  nájdete TU
  • Informácie o termínoch konania prijímacích skúšok nájdete TU
  • Často kladené otázky nájdete TU

ONLINE S NAMI V KRUHU POVOLANÍ 

Vážení stredoškoláci,
pozývame Vás na besedu „Online s nami v kruhu povolaní“, ktorá je určená najmä žiakom končiacich ročníkov stredných škôl. Cieľom podujatia je získať informácie z prvej ruky o tom, ako to v jednotlivých povolaniach funguje v praxi. Máte možnosť stretnúť sa online so zástupcami jednotlivých povolaní a vypočuť si ich prezentácie, kde Vám porozprávajú viac o svojej práci - štúdium, prijímacie konanie, náplň práce. Počas besedy sa môžete kedykoľvek pýtať otázky, ktoré Vás ohľadom prezentovaných povolaní zaujímajú.
Podujatie je verejné, prihlásiť sa môžete na mailovom kontakte uvedenom v priloženom letáku.
Tešíme sa na Vás!

KONTAKTNÁ OSOBA

MGR. MICHAELA BEĽÁKOVÁ

0948 122 197

michaela.belakova@cppno.sk