Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

● Na prvom mieste je vždy Vaše dieťa.

● Prijímame Vás bez predsudkov.

● Ponúkame odbornosť a profesionalitu.

● Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor.

● Spolupracujeme s Vami a spoločne hľadáme riešenia.

● Spolu s Vami a so školou sa snažíme pomôcť Vášmu dieťaťu.

● Všetky služby pre deti a rodinu poskytované v našom centre sú bezplatné.