Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

Centrum poradenstva a prevencie so sídlom na adrese Námestie A. Bernoláka 378/7 v Námestove zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám každému, kto o ne požiada.

Spôsob poskytovania informácií, prijímanie žiadosti, postúpenie žiadosti, nesprístupnenie informácií je v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám.

CPP podľa §21 ods.(2) sprístupňuje informácie bezplatne.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:
  poštou na adresu: CPP, Námestie A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo
  telefonicky: +421 43 558 10 66, +421 911 127 111
  e-mailovou poštou: zuzana.sarekova@cppno.sk
  osobne u PhDr. Zuzany Matejčíkovej Šarekovej, riaditeľky CPP Námestovo

 

Ústna Žiadosť