Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo:

 

PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková

 riaditeľka, psychologička 
zuzana.sarekova@cppno.sk

    0910 546 004

 

Mgr. Ema Václavíková

špeciálna pedagogička
ema.vaclavikova@cppno.sk

    0948 983 786

 

Mgr. Ľubomíra Stankovičová

 špeciálna pedagogička
lubomira.stankovicova@cppno.sk

    0948 954 756

 

Mgr. Juraj Janček

psychológ
juraj.jancek@cppno.sk

    0948 351 453

 

Mgr. Lucia Kušnierová 

 psychologička
lucia.kusnierova@cppno.sk

    0940 631 472

 

Mgr. Juliána Mészárosová

    psychologička

    juliana.meszarosova@cppno.sk

    0949 000 654

 

Mgr. Lenka Salajová

    psychologička

    lenka.salajova@cppno.sk

    0948 786 503

 

Mgr. Lucia Buckulčíková

    psychologička

    lucia.buckulcikova@cppno.sk

    0948 406 760

Mgr. Henrieta Šnapková

 sociálna pedagogička
henrieta.snapkova@cppno.sk

    0948 330 534

 

Mgr. Mária Bartošková

    sociálna pedagogička

    maria.bartoskova@cppno.sk

    0948 108 500

 

Mgr. Jana Hladeková

 psychologička
jana.hladekova@cppno.sk

    0948 994 616

Mgr. Jana Mikulová

 administratívna pracovníčka
jana.mikulova@cppno.sk
0911 127 111, 043 558 10 66

 

Mgr. Andrea Hvolková

ekonómka
    andrea.hvolkova@cppno.sk
043 552 00 12

Elokované pracovisko, Mila Urbana 160/45, Námestovo:

 

Mgr. Michal Gabarík

 zástupca riaditeľky pre elokované 

    pracovisko, špeciálny pedagóg
michal.gabarik@cppno.sk

    0940 610 038

   

Mgr. Ľubomír Harinek

 psychológ
lubomir.harinek@cppno.sk

    0949 013 184

Mgr. Lucia Brandysová

 špeciálna pedagogička
lucia.brandysova@cppno.sk

    0948 589 818 

    

Mgr. Katarína Gabaríková

    špeciálna pedagogička

    katarina.gabarikova@cppno.sk

    0947 930 832

   

Mgr. Lenka Chudjaková

 špeciálna pedagogička
lenka.chudjakova@cppno.sk

    0948 592 026

    

Mgr. Dominika Jurkýová

    špeciálna pedagogička

    dominika.jurkyova@cppno.sk

    0911 545 305

   

Mgr. Mária Knapiková

 špeciálna pedagogička
maria.knapikova@cppno.sk

    0948 247 382

 

Mgr. Monika Kristofčáková

 špeciálna pedagogička
monika.kristofcakova@cppno.sk

    0947 915 331

 

Mgr. Gabriela Ondrašáková

 špeciálna pedagogička
gabriela.ondrasakova@cppno.sk

    0947 927 580

 

Mgr. Jana Pečarková

 logopedička
jana.pecarkova@cppno.sk

    0911 545 305

 

Mgr. Marcela Smolárová

 špeciálna pedagogička
marcela.smolarova@cppno.sk

    0947 948 562

 

Mgr. Mária Štefanidesová

 psychologička
maria.stefanidesova@cppno.sk

    0948 878 727

 

Mgr. Erika Chromeková

 špeciálna pedagogička
erika.chromekova@cppno.sk

    0947 949 470 

Mgr. Ľubomíra Jagnešáková

 špeciálna pedagogička
lubomira.jagnesakova@cppno.sk

    0949 004 633

Mgr. Kristína Protušová

 špeciálna pedagogička
kristina.protusova@cppno.sk

    0948 134 693 

Mgr. Natália Prokopová

 psychologička
natalia.prokopova@cppno.sk

    0948 556 031

Bc. Judita Šrobová

 administratívna pracovnička pre elokované

    pracovisko
judita.srobova@cppno.sk

    0911 545 305