Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPP v Námestove za školský rok 2022/2023

 

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2021/2022

 

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2020/2021

 

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2019/2020

 

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2018/2019


Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2017/2018


Príloha č. 1 - Správa o činnosti oddelenia diagnostiky a poradenstva za školský rok 2017/2018


Príloha č. 2 - Správa o činnosti oddelenia sociálneho vývinu, výchovy a prevencie za školský rok 2017/2018


Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2016/2017


Príloha č. 1 - Správa o činnosti oddelenia diagnostiky a poradenstva za školský rok 2016/2017


Príloha č. 2 - Správa o činnosti oddelenia sociálneho vývinu, výchovy a prevencie za školský rok 2016/2017


Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2015/2016


Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2014/2015


Príloha č. 1 - Správa o činnosti oddelenia diagnostiky a poradenstva za školský rok 2014/2015


Príloha č. 2 - Správa o činnosti oddelenia sociálneho vývinu, výchovy a prevencie za školský rok 2014/2015


Súhrnna správa o hospodárení za rok 2015


Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2013/2014


Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP v Námestove za školský rok 2012/2013